Feestelijke uitreiking donaties op zondag 3 juli a.s. in de winkel

De opbrengst van onze winkel gaat jaarlijks naar goede doelen die actief zijn op het gebied van humanitaire hulp en mensenrechten. De helft van de winkelopbrengst van 2021 gaat via Books4Life Nederland naar specifieke projecten van Amnesty International en Oxfam Novib, de andere helft gaat naar kleinschalige doelen die worden gerund vanuit de regio Nijmegen.

De vrijwilligers hebben uit verzoeken van goede doelen vier doelen gekozen:

Elk van deze doelen ontvangt een bedrag van rond de € 3000,-

Daarnaast geven we Quiet Nijmegen een bijdrage voor hun projecten voor kinderen en alleenstaande moeders van € 2000,-

De uitreiking van de cheques aan de goede doelen vindt plaats op zondag 3 juli om 13 uur in de winkel, iedereen is welkom om te komen luisteren naar de verhalen over deze projecten tijdens een feestelijke bijeenkomst. Voormalig stadsdichter Victor Vroomkoning zal een voordracht houden.

Goed doel