Goede doelen 2020

Een goed boek voor een goed doel

Een goed doel opgeven?

Een goed boek voor een goed doel

Onze slogan luidt Goed boek, goed doel! Onze vrijwilligers verkopen tweedehands boeken die nog in goede staat zijn en geven ze daarmee een duurzame herbestemming. De opbrengst van de verkoop gaat voor 90% naar goede doelen. De overige 10% is nodig om de winkel draaiende te houden. De huur van ons winkelpand wordt buiten de opbrengst gehouden.

De helft van de 90% gaat ieder jaar naar onze vaste partners Amnesty International en Oxfam Novib. De andere helft verdelen wij over 3 kleinschalige, humanitaire goede doelen uit de regio Nijmegen die actief zijn in binnen- en buitenland.

Een goed doel opgeven?

Wil jij een goed doel opgeven voor 2020? Dat kan tot 1 februari 2020. Wij richten ons op organisaties of initiatieven uit onze regio die werkzaam zijn op het gebied van de bevordering van de mensenrechten of armoedebestrijding. Na een interne selectieprocedure worden de donaties op een feestelijke bijeenkomst uitgereikt.

Ken jij een goed doel dat een donatie verdient? Mail je projectvoorstel naar: books4life.nijmegen@gmail.com of doe het in de ideeënbus in de winkel. Je projectvoorstel moet het volgende bevatten:

  • een korte beschrijving van de organisatie.
  • uitleg waar de donatie precies aan wordt besteed.
  • Criteria kunt u vinden onder het kopje “Goede doelen”.
Uitreiking juli 2019

Doelen 2019

Het eerste goede doel dat op 6 juli een donatie ontving, is de Stichting Madat Nepal (www.madatnepal.nl/gehandicaptenzorg/). Deze stichting zet zich in voor onderwijs en gezondheidszorg in Nepal. Ook Stichting Watu Washibana/Women’s Hope for Change (www.watuwashibana.nl) ontving een donatie. Dit initiatief werkt aan bewustwording van inwoners van plattelandsgemeenten in Malawi en biedt steun aan vrouwen die te maken hebben (gehad) met misbruik of mishandeling. Het derde doel dat een cheque ontving, is Stichting Move Nijmegen (www.stichtingmove.nl). Deze stichting koppelt studenten aan kinderen die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. Onder begeleiding van studenten gaan de kinderen hun buurt naar hun idee een boost geven, bijvoorbeeld door een speelterrein op te knappen of een activiteit voor de buurt te organiseren. vorig jaar hebben zij bijvoorbeeld samen met basisschool de Wingerd in Lindenholt een project opgezet.
Elk van deze doelen ontving € 3000.- In juni reikte Books4Life Nijmegen al een extra donatie van 1000 euro uit aan het Nijmeegse projecten Wij’deWereld. Deze stichting probeert via activiteiten verschillende groepen bewoners uit Nijmegen-Oost met elkaar te verbinden.